Freedom for Tibet


NEWS


Success of our student in Regional competition of high-school students in their research project (Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti, 2023).


Zora Lisníková
Read more...

Success of our PhD student on Young Scientists' Meeting 2022.


Petra Bublavá
Read more...

Success of our student in high-school student research project 2021.


Anna Hýsková
Read more...

Success of our students in high-school student research project 2020.


Anna Hýsková

Hana Bernhardová
Read more...

Success of our student in National competition of high-school students in their research projects (Celostátní kolo Středoškolské odborné činnosti, 2020).


Anna Hýsková
Read more...

Success of our student in Student scientific conference 2019 in her research projects (Studentská vědecká konference 2019).


Magdalena Ambrozková
Read more...

Success of our student in Regional competition of high-school students in their research projects (Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti, 2019).


Anna Hýsková
Read more...

Success of our students in District competition of high-school students in their research projects (Okresní kolo Středoškolské odborné činnosti, 2019).


Anna Hýsková
Read more...

Success of our student in Regional competition of high-school students in their research projects (Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti, 2018).


Hana Bernhardová
Read more...

Success of our student inThe International Conference of Young Scientists Stuttgart (Germany) 2017.


Tereza Kozáková
Read more...

M. Fellner jmenován profesorem

Read more...

Success of our student in Regional competition of high-school students in their research projects (Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti, 2016).


Tereza Kozáková
Read more...

Success of our students in District competition of high-school students in their research projects (Okresní kolo Středoškolské odborné činnosti, 2016).


Tereza Kozáková
Read more...

Success of our student in Regional competition of high-school students in their research projects (Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti, 2014).


Pavlína Handlířová
Read more...

Success of our student in Regional competition of high-school students in their research projects (Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti, 2014).


Michaela Zemková
Read more...

Success of our students in District competition of high-school students in their research projects (Okresní kolo Středoškolské odborné činnosti, 2014).


Michaela Zemková

Pavlína Handlířová
Read more...

EBTNA Award of Third Poster Presentation, 2013.


Jana Balarynová
Read more...

Prize for the best student scientific and art work awarded by the Dean of Faculty of Science, 2013.


Petra Hloušková
Read more...

Prize for the best student scientific and art work awarded by the Dean of Faculty of Science, 2011.


Jana Kundratová
Read more...

Success of our students in Regional competition of high-school students in their research projects (Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti, 2011).

y/t??

Irena Malichová

Tereza Kramplová
Read more...

Success of our students in District competition of high-school students in their research projects (Okresní kolo Středoškolské odborné činnosti, 2011).


Irena Malichová

Tereza Kramplová
Read more...

Prize for the best student scientific and art work awarded by the President of Palacky University in Olomouc, 2011.


Jana Kundratová
Read more...


New lab babies

Read more...

VaTEP Final Meeting in Olomouc, Czech Republic, June 16-18, 2010

Our laboratory is organizing VaTEP Final Meeting in Olomouc. The meeting will be held in Palacký University Art Center – The Jesuit College, Univerzitní 3, Olomouc.
Meeting programe


Habilitace

Pozvánky na habilitační přednášku a obhajobu habilitace.

Překlad knihy

Projekt

Booklet image

Práva byla zakoupena Vydavatelstvím UP v Olomouci

Společně se studenty oboru Molekulární a buněčné biologie na Univerzitě Palackého v Olomouci jsme z angličtiny přeložili knihu Terryho A. Browna: "Gene Cloning and DNA Analysis" An Introduction, 5. vydání, Blackwell Science Ltd. 2006. Kniha muže sloužit jako učebnice pro studenty, kteří studují molekulární biologii a klonování. V originálním vydání je kniha velice přehledně napsaná a srozumitelná. Na překladu se podíleli následující studenti:

 • Ilona Beranová
 • Lenka Calábková
 • Martina Divoká
 • Vendula Husičková
 • Mária Janíková
 • Kristýna Knapová
 • Kateřina Křížová
 • Ivana Kubáňová
 • Blažena Kubátková
 • Monika Musilová
 • Jakub Pivnička
 • Jitka Štembírková

Český překlad knihy prošel jazykovou korekturou Alice Procházkové, Ph.D. studentkou Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Klonování genu a analýza DNA. úvod

T. A. BROWN, 5. vydání, Blackwell Publishing, 2006

Booklet image

Vydavatelství UP v Olomouci, 2007

Český překlad: Martin Fellner (UP v Olomouci a Ústav experimentální botaniky AV ER, v.v.i.)

Korekce českého jazyka: Alice Procházková (UP v Olomouci)

Představujeme vám český překlad knihy T. A. Browna Gene Cloning & DNA Analysis. An Introduction, 5th ed, Blackwell Publishing, 2006, kterou vydává Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci. Kniha by se měla objevit na trhu v srpnu či září roku 2007 a její prodejní cena by neměla přesáhnout 600 Kč. Český překlad této knihy vyplňuje mezeru na trhu česky psané odborné literatury a učebních textu v této moderní oblasti biologie.

Kniha si klade za cíl seznámit čtenáře s klonováním genu a technologií rekombinantní DNA. Je určena jednak začátečníkum, kteří nemají s danou tématikou žádné předchozí zkušenosti, ale i odborníkum v této oblasti. Text je vhodnou učebnicí studentum biologie, biochemie a příbuzných předmětu se zaměřením na molekulární biologii. Prof. T. A. Brown se v knize snaží vysvětlit všechny důležité pojmy od základních principů, definovat všechny neznámé termíny, vyhnout se méně užívaných žargonovým výrazum, a zkvalitnit text vysokým počtem názorných obrázku (268 obr.). Ve srovnání s předcházejícími vydáními je 5. vydání této knihy významně aktualizováno a rozšířeno o kapitoly týkající se využití klonování genu a analýzy DNA v biotechnologii. Tyto kapitoly zahrnují farming, genovou terapii a problematiku geneticky modifikovaných organizmu. Autor se rovněž pokusil představit tuto problematiku v širších souvislostech a pokusil se o nezaujatý popis obav veřejnosti týkajících se těchto specifických témat. Poslední kapitola je věnována využití poznatku o klonování genu v atraktivních oborech, jakými jsou forenzní věda a archeologie.

Original design
Webmaster
MARTIN FELLNER, Laboratory of Growth Regulators Modified: December 09, 2022

Universitas Palackianae Institute of Experimental Botany AS CR